Word OKI partner

Om ons in staat te stellen uw verkoopprestaties van OKI producten te traceren en om u volop te laten genieten van de voordelen van een partnership, willen we u erop wijzen dat we maandelijks een rapportage van de verkoopcijfers zullen ontvangen van de geautoriseerde OKI Distributeurs. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden. OKI zal deze informatie volstrekt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

Company-Details
Uw bedrijf
Plaats
Personal-Data
Contactpersoon
Bent u een officieel
OKI contact
Indien "nee", wie?
Andere belangrijke mensen in uw bedrijf
CEO
Verkoop
Product marketing
Andere belangrijke mensen in uw bedrijf 2
Aankoop
Marketing
Service / Technische Ondersteuning
Bedrijfsgegevens
Retail shop
Online-Shop
Verkoopgegevens
Distributeurs
Hinweis
Nota
Om ons in staat te stellen uw verkoopprestaties van OKI producten tetraceren en om u volop te laten genieten van de voordelen van eenpartnership, willen we u erop wijzen dat we maandelijks een rapportage vande verkoopscijfers zullen ontvangen van de geautoriseerde OKIDistributeurs. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voorinterne marketing doeleinden. OKI zal deze informatie volstrektvertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
Overeenkomst*
send